Inicio » Fotos » Fotos Históricas » Car Rosji Mikołaj II ze swoim kuzynem, królem Wielkiej Brytanii Jerzym V (po prawej), w niemieckich mundurach wojskowych w Berlinie przed wojną (1913).

in ,

Car Rosji Mikołaj II ze swoim kuzynem, królem Wielkiej Brytanii Jerzym V (po prawej), w niemieckich mundurach wojskowych w Berlinie przed wojną (1913).

El zar Nicolás II de Rusia con su primo, el rey Jorge V de Gran Bretaña (derecha), con uniformes militares alemanes en Berlín antes de la guerra (1913).

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *